Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 6 tài liệu

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam =베트남인 을 위한 종합 한국어 :Sách bài tập ,cao cấp 6 /Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2022

Mã xếp giá: 495.7 T562

Ngày bổ sung: 10/01/2023

Án mạng đêm giáng sinh =Hercule Poirot's Christmas /Agatha Christie; Trần Hữu Kham dịch

Thông tin xuất bản: Trẻ 2022

Mã xếp giá: 823 C555

Ngày bổ sung: 10/01/2023

Giáo trình Hán ngữ 3 =汉语教程 = Hanyu Jiaocheng. Tập 2,Quyển Thượng /Dương Ký Châu chủ biên ; biên dịch Trần Thị Thanh Liêm ... - Phiên bản 3

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty cổ phần sách MCBooks 2022

Mã xếp giá: 495.1071 C496

Ngày bổ sung: 12/01/2023

Giáo trình Hán ngữ 4 =汉语教程 = Hanyu Jiaocheng. Tập 2,Quyển Hạ /Dương Ký Châu chủ biên ; biên dịch Trần Thị Thanh Liêm ... - Phiên bản 3

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty cổ phần sách MCBooks 2022

Mã xếp giá: 495.1071 C496

Ngày bổ sung: 12/01/2023

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!