Giờ mở cửa

Giờ mở cửa phục vụ tại Thư viện FPTU HN

 

 TT 

 NGÀY TRONG TUẦN

 THỜI GIAN

 01 

 Thứ Hai - Thứ Sáu

 8:15  –   21:00

 02

 Cuối tuần

 8:00  –   12:00

 13:00  –   17:00

 

Lưu ý: Các buổi tối và cuối tuần thư viện chỉ phục vụ chỗ tự học, không phục vụ mượn trả hay các dịch vụ khác.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Số ĐT: 024 6680 5912

- Email: Thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienfu

- Website: https://library.fpt.edu.vn/

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!