Openning hours

 

Openning hours

 

 No 

 DATE

 FPTU HÀ NỘI 

 01 

 Monday - Friday

 8.30  –   21.30

 02

 Saturday, Sunday

 8.00  –   12.00

 13.30  –   17.30

 

Lưu ý: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần Thư viện chỉ phục vụ chỗ tự học, không phục vụ mượn trả hay các dịch vụ khác.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Số ĐT: 024 6680 5912

- Email: Thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!