Giờ mở cửa

Giờ mở cửa phục vụ tại Thư viện FPTU HN

 

 TT 

 NGÀY TRONG TUẦN

 THỜI GIAN

 01 

 Thứ Hai - Thứ Sáu

 8:15  –   21:00

 02

 Cuối tuần

 8:00  –   12:00

 13:00  –   17:00

 

Lưu ý: Các buổi tối và cuối tuần thư viện chỉ phục vụ chỗ tự học, không phục vụ mượn, trả sách hay các dịch vụ khác.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

- Số ĐT: 024 6680 5912

- Email: Thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienfu

- Website: https://library.fpt.edu.vn/

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!