Danh sách tin tức

Lịch mượn, nhận sách giáo trình học kỳ Fall 2023 tại FPTU – Hà Nội

28/08/2023

Bạn đọc cần xem để nắm được quy định, thủ tục khi mượn sách tại thư viện ...

Xem thêm


LỊCH NHẬN SÁCH GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUẨN BỊ PART 2 KỲ SUMMER 2023

07/07/2023

Thông tin lịch nhận sách tiếng Anh chuẩn bị, hướng dẫn tạo tài khoản Myenglishlab và active code ...

Xem thêm


Lịch mượn, nhận sách giáo trình học kỳ Summer 2023 tại FPTU – Hà Nội

24/04/2023

Bạn đọc cần xem để nắm được quy định, thủ tục khi mượn sách tại thư viện ...

Xem thêm


LỊCH NHẬN SÁCH GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUẨN BỊ PART 2 KỲ SPRING 2023

12/03/2023

Thông tin lịch nhận sách tiếng Anh chuẩn bị, hướng dẫn tạo tài khoản Myenglishlab và active code ...

Xem thêm


Lịch mượn, nhận sách giáo trình học kỳ Spring 2023 tại FPTU – Hà Nội

25/12/2022

Bạn đọc cần xem để nắm được quy định, thủ tục khi mượn sách tại thư viện ...

Xem thêm


Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!