Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Hộp linh kiện cho môn Internet of things IOT101, IOT102

Đăng ký mượn

FPTU HN: TK/CDHL Tổng: 396 Rỗi: 148 Bận: 248

FPTU QN: TK/QNCN Tổng: 30 Rỗi: 29 Bận: 1

Tổng số bản: 426    Chi tiết

Số bản rỗi: 177

Số bạn đọc đang đặt mượn: 2   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!