Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Hộp linh kiện cho môn Internet of things IOT101, IOT102

Đăng ký mượn

FPTU HN: TK/CDHL Tổng: 375 Rỗi: 205 Bận: 170

FPTU QN: TK/QNCN Tổng: 8 Rỗi: 0 Bận: 8

Tổng số bản: 383    Chi tiết

Số bản rỗi: 205

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!