Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Hộp linh kiện cho môn Internet of things IOT101, IOT102

Đăng ký mượn

FPTU HN: TK/CDHL Tổng: 397 Rỗi: 24 Bận: 373

Tổng số bản: 397    Chi tiết

Số bản rỗi: 24

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!