Dspace

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DSPACE

Link truy cập: http://libol.fpt.edu.vn/ds/

Dspace là cơ sở dữ liệu (CSDL) nội sinh được phát triển bởi đội ngũ Cán bộ thư viện trường Đại học FPT.

CSDL tập hợp các tài liệu nội sinh được tạo ra bởi đội ngũ Lãnh đạo, Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học FPT.

Các tài liệu trên CSDL này được cập nhật thường xuyên.

CSDL này gồm 4 bộ sưu tập (BST) lớn là: Bài báo khoa học; Ebooks; Tài nguyên môn học; Đồ án tốt nghiệp.

1. BST Bài báo khoa học:

BST này bao gồm các bài báo khoa học được các Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên Nhà trường đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

2. BST Ebooks:

BST này bao gồm các giáo trình, bài giảng của các Giảng viên thuộc các bộ môn trong trường.

3. BST Tài nguyên môn học:

BST này bao gồm các tài liệu để hỗ trợ các giảng viên xây dựng chương trình đào tạo cho từng môn như: Các Slide bài giảng, hướng dẫn giảng viên, ngân hàng câu hỏi (BST này giới hạn độc giả truy cập).

4. Đồ án tốt nghiệp:

BST này lưu trữ đồ án tốt nghiệp của sinh viên qua các kỳ học. Thư viện đã tạo các thư mục lưu trữ đồ án theo từng chuyên ngành học.

Sinh viên có thể duyệt tìm các đồ án theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Tên đồ án, tác giả, chủ đề, năm bảo vệ, từ khóa,...

Lưu ý: BST Đồ án tốt nghiệp chỉ được xem online, không thể tải về.

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!