Thông tin chi tiết sách

Án mạng đêm giáng sinh = Hercule Poirot's Christmas / Agatha Christie; Trần Hữu Kham dịch

Đăng ký mượn

FPTU HN: TK/XHHL Tổng: 1 Rỗi: 1 Bận: 0

Tổng số bản: 1    Chi tiết

Số bản rỗi: 1

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!