Thông tin chi tiết sách

Chuỗi án mạng ABC : Những vụ án bí ẩn của Hercule Poirot = The ABC murders / Agatha Christie; Võ Thị Lan Hương dịch

Đăng ký mượn

FPTU HN: TK/XHHL Tổng: 2 Rỗi: 1 Bận: 1

Tổng số bản: 2    Chi tiết

Số bản rỗi: 1

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!