Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 336 biểu ghi cho từ khóa Tiếng Anh

Ielts : The Ultimate Guide To General Reading / Mike Wattie

Thông tin xuất bản: Hồng Đức ; Công ty Sách MCBooks 2020

Mã xếp giá: 428 M5891

Mã ĐKCB: TK/DNNN000486,TK/DNNN000487

IELTS : The ultimate guide to academic reading / Mike Witte

Thông tin xuất bản: Hồng Đức ; Công ty Sách MCBooks 2021

Mã xếp giá: 428 M5891

Mã ĐKCB: TK/DNNN000484,TK/DNNN000485

Ielts Listening : Skills And Strategies / Mike Wattie, Phil Biggerton

Thông tin xuất bản: NXB Hồng Đức 2022

Mã xếp giá: 428 M5891

Mã ĐKCB: TK/DNNN000482,TK/DNNN000483

IELTS Speaking Success : Skills Strategies and Model Answers / Mike Wattie

Thông tin xuất bản: NXB Hồng Đức 2022

Mã xếp giá: 428 M5891

Mã ĐKCB: TK/DNNN000480,TK/DNNN000481

IELTS Writing Step by Step / Mike Wattie - Tái bản lần thứ nhất

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2022

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Mã ĐKCB: TK/DNNN000478,TK/DNNN000479

How to crack the IELTS Writing test = Giải mã mọi dạng bài trong IELTS writing task 2 / Đặng Trần Tùng, Đặng Bích Phương

Thông tin xuất bản: Thế giới ; Công ty Sách Alpha 2022

Mã xếp giá: 428 T926

Mã ĐKCB: TK/DNNN000477,TK/NNHL003565

Hackers IELTS speaking : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / Thủy Bùi dịch

Thông tin xuất bản: Thế giới 2022

Mã xếp giá: 428.3 H102-I

Mã ĐKCB: TK/DNNN000472,TK/DNNN000473

Hackers Ielts Listening : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầ có kèm giải thích đáp án chi tiết / Hường Phạm dịch - Tái bản

Thông tin xuất bản: Thế giới ; Công ty Sách Alpha 2022

Mã xếp giá: 428.3 H102-I

Mã ĐKCB: TK/DNNN000470,TK/DNNN000471

Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 11 : Theo chương trình mới của Bộ GD-ĐT/ Dương Hương

Thông tin xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Cty MegaBook 2020

Mã xếp giá: 428 H957

Mã ĐKCB: TK/NNQN000020

Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 10 : Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD-ĐT/ Dương Hương

Thông tin xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Cty MegaBook 2019

Mã xếp giá: 428 H957

Mã ĐKCB: TK/NNQN000019

Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên - Tái bản năm 2020

Thông tin xuất bản: Nxb Đà Nẵng 2020

Mã xếp giá: 428.2 H957

Mã ĐKCB: TK/NNQN000005

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 : Student's Book/ Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press. Fahasa 2014

Mã xếp giá: 428.2 H325

Mã ĐKCB: TK/NNQN000003, TK/NNQN000004, TK/DNNN000407, TK/CTNN000242...

Complete IELTS Bands 5-6.5 : Student's Book/ Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press. Fahasa 2012

Mã xếp giá: 428.2 H325

Mã ĐKCB: TK/NNQN000001,TK/NNQN000002,TK/CTNN000241

Bài tập Tiếng Anh 10. Tập 2 / Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đặng Hiệp Giang, [et al.]... - Tái bản lần thứ 6

Thông tin xuất bản: NXB Giáo dục 2019

Mã xếp giá: 428 B152

Mã ĐKCB: GT/NNQN000031, GT/NNQN000032, GT/NNQN000033, GT/NNQN000034...

Bài tập Tiếng Anh 10. Tập 1 / Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đặng Hiệp Giang, [et al.]... - Tái bản lần thứ 6

Thông tin xuất bản: NXB Giáo dục 2019

Mã xếp giá: 428 B152

Mã ĐKCB: GT/NNQN000021, GT/NNQN000022, GT/NNQN000023, GT/NNQN000024...

Tiếng Anh 10. Tập 2 / Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đặng Hiệp Giang, [et al.]... - Tái bản lần thứ 6

Thông tin xuất bản: NXB Giáo dục 2020

Mã xếp giá: 428 T562

Mã ĐKCB: GT/NNQN000011, GT/NNQN000012, GT/NNQN000013, GT/NNQN000014...

Tiếng Anh 10. Tập 1 / Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đặng Hiệp Giang, [et al.]... - Tái bản lần thứ 7

Thông tin xuất bản: NXB Giáo dục 2021

Mã xếp giá: 428 T562

Mã ĐKCB: GT/NNQN000001, GT/NNQN000002, GT/NNQN000003, GT/NNQN000004...

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!