Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 28 biểu ghi cho từ khóa Tiếng Hàn

600 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng = 주제별로 한국어 회화 600 문장 / Changmi, Vân Anh ; Nguyễn Hiền dịch

Thông tin xuất bản: Đang cập nhật

Mã xếp giá: 495.783 A596

Mã ĐKCB: TK/NNHL003655

Giáo Trình Căn Bản Tiếng Hàn / Th.S. Lê Huy Khoa

Thông tin xuất bản: NXB ĐH Quốc Gia Tp.HCM 2018

Mã xếp giá: 495.78 K457

Mã ĐKCB: TK/NNHL003627

Tự Học Tiếng Hàn Cấp Tốc Trong 24H / Nguyên Thảo ; Trần Quỳnh hiệu đính

Thông tin xuất bản: Dân Trí 2019

Mã xếp giá: 495.78 T367

Mã ĐKCB: TK/NNHL003626

Cửu âm chân kinh tiếng Hàn / Santa tóc xù ; hiệu đính: Trang Minh Thắng

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2021

Mã xếp giá: 495.781 S231

Mã ĐKCB: TK/NNHL003415,TK/NNHL003416

30 bài giảng văn hóa Hàn Quốc = 한국문화 30강 : Dành cho người nước ngoài = 외국인을 위한 / Yang Seung Guk, Park Seong-chang, An Kyung-hwa

Thông tin xuất bản: Park I Jeong Publisher 2019

Mã xếp giá: 495.7 Y221

Mã ĐKCB: TK/XHHL005079,TK/XHHL005080

Lịch sử Hàn quốc = 한국의 역사 / Huh Nam-jin, Yu In-sun, Byun Chang-ku, [Và những người khác],...

Thông tin xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Seoul. Nxb ĐH Quốc gia Việt Nam 2005

Mã xếp giá: 495.7 L698

Mã ĐKCB: TK/XHHL005073,TK/XHHL005074

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách bài tập , cao cấp 6 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2022

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003406,TK/NNHL003407

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách giáo khoa bản màu, cao cấp 6 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003404,TK/NNHL003405

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách bài tập , cao cấp 5 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003372,TK/NNHL003373

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách giáo khoa bản màu , cao cấp 5 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan,...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003368,TK/NNHL003369

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!