Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 104 biểu ghi cho từ khóa Sách giáo khoa

Tài liệu Giáo dục Địa phương tỉnh HÀ NAM Lớp 1 / Nguyễn Quang Long (Tổng Chủ biên) - Nguyễn Thị Liên (Chủ biên)... - Tái bản lần thứ 2

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G0PH1Q004k23 - THS N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000045,GK/GKHN000046,GK/GKHN000047

Tài liệu Giáo dục AN TOÀN GIAO THÔNG 1 / Trịnh Hoài Thu - Phạm Thị Lan Anh - Nguyễn Văn Quyết - Lê Huy Trí... - Tái bản lần thứ nhất

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2022

Mã xếp giá: T1G10k2 T736

Mã ĐKCB: GK/GKHN000042,GK/GKHN000043,GK/GKHN000044

Hoạt động Trải nghiệm 1 - Vở Bài tập / Đ

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G4BH1Q001x22-EBD D615

Mã ĐKCB: GK/GKHN000041

Âm nhạc 1 / Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Thị Thanh Bình

Thông tin xuất bản: 2023

Mã xếp giá: G3HH1R001a23 H650

Mã ĐKCB: GK/GKHN000040

Giáo dục Thể chất 1 / Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) - Nguyễn Công Trường

Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm 2023

Mã xếp giá: H01GT00323 D212

Mã ĐKCB: GK/GKHN000038,GK/GKHN000039

Truyện đọc PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VÀ KỂ CHUYỆN - Lớp 1 / Nguyễn Thị Hà Châu - Nguyễn Thị Hồng Ngân - Ngô Hiền Tuyên

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2022

Mã xếp giá: G0LH1V003t22 N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000035,GK/GKHN000036,GK/GKHN000037

Tiếng Anh 1 Phonics-Smart Student's Book / Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên) - Quản Lê Duy (Tác giả) - Tái bản lần thứ 3

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023

Mã xếp giá: N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000032,GK/GKHN000033,GK/GKHN000034

Đạo đức 1 / Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) - Nguyễn Thị Việt Hà

Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2023

Mã xếp giá: H01DD00323 L978

Mã ĐKCB: GK/GKHN000029,GK/GKHN000030,GK/GKHN000031

Mỹ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường - Nguyễn Thị Tuyết Nhung (đồng Chủ biên)

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G4HH1M001x23 N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000026,GK/GKHN000027,GK/GKHN000028

Hoạt động Trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp - Vũ Phương Liên - Lại Thị Yến Ngọc - Trần Thị Quỳnh Trang

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G4HH1Q001x23 D615

Mã ĐKCB: GK/GKHN000023,GK/GKHN000024,GK/GKHN000025

Vở Bài tập TIẾNG VIỆT 1 Tập 2 / Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang - Nguyễn Lê Hằng - Đặng Thị Lanh - Trần Thị Hiền Lương - Trịnh Cam Ly

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G3BH1V003a23-ĐTH N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000020,GK/GKHN000021,GK/GKHN000022

Vở Bài tập Toán 1 tập 2 : Cánh Diều / Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) - Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm 2023

Mã xếp giá: B01TO20323 D649

Mã ĐKCB: GK/GKHN000015,GK/GKHN000016,GK/GKHN000017

Vở Bài tập Toán 1 tập 1 : Cánh Diều / Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) - Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm 2023

Mã xếp giá: B01TO10323 D649

Mã ĐKCB: GK/GKHN000012,GK/GKHN000013,GK/GKHN000014

Tự nhiên và Xã hội 1 : Cùng học để phát triển năng lực / Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên) - Phạm Thanh Hà (Chủ biên)

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G3HH1X001a23 N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000010,GK/GKHN000011

Tiếng Việt 1 tập 2 : Cùng học để phát triển năng lực / Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: G3HH1V002a23 N499

Mã ĐKCB: GK/GKHN000004,GK/GKHN000005,GK/GKHN000006

Ngữ văn 11. Tập 2 / Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 807 N576

Mã ĐKCB: GT/XHQN000306, GT/XHQN000307, GT/XHQN000308, GT/XHQN000309...

Toán 11. Tập 2 / Hà Huy Khoái (Tổng Ch.b), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, [et al.]... - Bản in thử

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 512 T627

Mã ĐKCB: TK/HCQN000176

Toán 11. Tập 1 / Trần Nam Dũng(Tổng Ch.b), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng ch.b), Nguyễn Cam, [et al.]... - Bản in thử

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 512 T627

Mã ĐKCB: TK/HCQN000144

Chuyên đề học tập Toán 11 / Trần Nam Dũng (Tổng Ch.b), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh, [et al.]... - Bản in thử

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 512 C564

Mã ĐKCB: TK/HCQN000143

Ngữ văn 11. Tập 2 / Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, [et al.]... - Bản in thử

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 807 N576

Mã ĐKCB: TK/HCQN000142

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!