Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 100 biểu ghi cho từ khóa Reading comprehension

Good Day, Bad Day. Easystarts / Paul Shipton

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2017

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003552

How To Be An Alien. Level 3 / George Mikes (Author); Karen Holmes (Retold)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003551

The gift of the Magi and other stories. Level 1 / Nancy Taylor (Retold), O. Henry (Author)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003550

Surfer!. Level 1 / Paul Harvey

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003549

Marcel and the Shakespeare letters. Level 1 / Stephen Rabley

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003548

David Beckham. Level 1 / Bernard Smith

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003547

The missing coins. Level 1 / John Escott

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003546

African safari. Level 1 / Isabella Hearn

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2012

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003545

Twenty thousand leagues under the sea. Level 1 / Fiona Beddall (Retold), Jules Verne (Author)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003544

Mother Teresa. Level 1 / D'Arcy Adrian-Vallance

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003534,TK/NNHL003535

Theseus and the Minotaur. Level 1 / Ken Beatty

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2007

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003524,TK/NNHL003525

The white oryx. Easystarts / Bernard Smith

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003499

Sweeney Todd. Level 3 / Nancy Taylor (Retold)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2010

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003497,TK/NNHL003498

Curious case of Benjamin Button and other stories. Level 3 / F. Scott Fitzgerald; Annette Keen (Retold)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2011

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003496

Dangerous game. Level 3 / William Harris, L. G. Alexander (Edited)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003495

The incredible journey. Level 3 / Sheila Burnford (Author); Joanna Strange (Retold)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003493,TK/NNHL003494

Water for life. Level 2 / Bernard Smith

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2008

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003492

Anne of Green Gables. Level 2 / L. M. Montgomery (Author), Anne Collins (Retold)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2007

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003491

Mr Bean. Level 2 / Robin Driscoll, Richard Curtis; Joanna Stange (Retold)

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2000

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003490

The earthquake. Level 2 / Elizabeth Laird

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2009

Mã xếp giá: 428.6 P361

Mã ĐKCB: TK/NNHL003489

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!