Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 132 biểu ghi cho từ khóa Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao PHP và MySQL = Murach's PHP and MySQL / Joel Murach, Ray Harris ; Trường đại học FPT dịch thuật, h.đ.

Thông tin xuất bản: Bách khoa Hà Nội ; Trường đại học FPT 2020

Mã xếp giá: 006.76 A111

Mã ĐKCB: TK/TTHL002140, TK/TTHL002141, TK/TTHL002142, TK/TTHL002143...

Lời giải bài tập Python cơ bản = Solution manual / Bùi Việt Hà, Bùi Vũ Huy

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Mã xếp giá: 005.133 H111

Mã ĐKCB: TK/TTHL002129,TK/TTHL002130

Tuyển tập đề thi Scratch trong hội thi Tin học trẻ / Bùi Việt Hà (ch.b.), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Thị Minh Hằng...

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội 2021

Mã xếp giá: 005.133 H111

Mã ĐKCB: TK/TTHL002125,TK/TTHL002126

Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python : Sách hữu ích cho mọi học sinh, sinh viên và những người say mê Python / Trần Thông Quế

Thông tin xuất bản: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 005.133 Q311

Mã ĐKCB: TK/TTHL002121,TK/TTHL002122

Java: Hướng dẫn cho người mới học = Lập trình Hương đối tượng : Java: A beginner's guide. T.2 / Herbert Schildt; Cao đẳng thực hành FPT - 5th ed.

Thông tin xuất bản: MCGraw-Hill; tài liệu lưu hành nội bộ 2013

Mã xếp giá: 005.133 S334

Mã ĐKCB: TK/HCPO000089, TK/HCPO000090, TK/HCPO000091, TK/HCPO000092...

Java: Hướng dẫn cho người mới học = Lập trình hướng đối tượng : Java: A beginner's guide. T.1 / Herbert Schildt; Cao đẳng thực hành FPT - 5th ed.

Thông tin xuất bản: MCGraw-Hill; tài liệu lưu hành nội bộ 2018

Mã xếp giá: 005.133 S334

Mã ĐKCB: GT/CNPO000055, GT/CNPO000056, GT/CNPO000057, GT/CNPO000058...

Python cơ bản / Bùi Việt Hà

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,NxbĐại học Quốc gia Hà Nội 2020,2022

Mã xếp giá: 005.133 H111

Mã ĐKCB: TK/CTIT000084, TK/CTIT000085, TK/TTHL002131, TK/TTHL002132...

Cambridge IGCSE® and O Level Computer Science Programming Book for Python / Chris Roffey

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press 2017

Mã xếp giá: 005.133 R719

Mã ĐKCB: TK/HCHL001558

Javascript the good parts / Douglas Crockford - 1 st

Thông tin xuất bản: O'Reilly. 2008

Mã xếp giá: 005.133 C938

Mã ĐKCB: TK/TTHL002017,TK/TTHL002018

Lập trình Java Swing cơ bản = Java Swing / Brian Cole, Robert Eckstein, James Elliot, [et al]; FPT Polytechnic dịch - 2nd ed.

Thông tin xuất bản: FPT Polytechnic 2016

Mã xếp giá: 005.133 L299

Mã ĐKCB: TK/TTHL002005,TK/TTHL002006,TK/TTHL002007

Head First Java / Kathy Sierra, Bert Bates - 2nd ed.

Thông tin xuất bản: O'Reilly 2005

Mã xếp giá: 005.133 S572

Mã ĐKCB: TK/TTHL001968, TK/TTHL002099, TK/TTHL002100, TK/FLTK001396...

Java for dummies : quick reference / Doug Lowe.

Thông tin xuất bản: Wiley 2012

Mã xếp giá: 005.13/3 L913

Mã ĐKCB: TK/CAHL001748

Lập trình nâng cao PHP và MySQL = Murach's PHP and MySQL / Joel Murach, Ray Harris ; Trường đại học FPT dịch thuật, h.đ.

Thông tin xuất bản: Bách khoa Hà Nội ; Trường đại học FPT 2014

Mã xếp giá: 006.76 A111

Mã ĐKCB: TK/TTHL001888,TK/TTHL001890

Alice sáng tạo thế giới ảo = Virtual world design and creation for teens : Dành cho tuổi teen / Charles Ryan Hardnett; Trường ĐH FPT dịch

Thông tin xuất bản: Nxb Khoa học và Kỹ thuật. ĐH FPT 2014

Mã xếp giá: 005.133 H264

Mã ĐKCB: TK/TTHL001487, TK/TTHL001792, TK/TTHL001935, TK/DNCN000073...

Programming languages : Principles and Practice / Kenneth C Louden,Kenneth Alfred Lambert - 3rd ed.

Thông tin xuất bản: Course Technology/Cengage Learning 2012

Mã xếp giá: 005.13 L886

Mã ĐKCB: TK/HCHL001027

JavaScript Hướng dẫn học qua ví dụ : Bản dịch tiếng Việt / Steve Suehring; Trường đại học FPT dịch - Phiên bản lần 2

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật; Trường Đại học FPT 2013

Mã xếp giá: 005.2762 S944

Mã ĐKCB: TK/TTHL001183, TK/TTHL001184, TK/TTHL001185, TK/TTHL001186...

Lập trình cơ bản PHP và MySQL : bản dịch tiếng việt / Joel Murach, Ray Harris; Trường đại học FPT dịch và hiệu đính

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật; Trường Đại học FPT 2013

Mã xếp giá: 006.76 M972

Mã ĐKCB: TK/TTHL001178, TK/TTHL001180, TK/TTHL001181, TK/TTHL001182...

Programming in Visual Basic 2008 / Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh - 7th ed.

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Higher Education 2009

Mã xếp giá: 005.2762 B728

Mã ĐKCB: TK/CAHL001437

Giáo trình phương pháp tính và tin học chuyên ngành / Nguyễn Chính Cương (chủ biên), Nguyễn Trọng Dũng

Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm 2012

Mã xếp giá: 515.0285 C973

Mã ĐKCB: TK/TNHL000493,TK/TNHL000494

Simply C# : an application-driven tutorial approach / H.M. Deitel ... [et al.].

Thông tin xuất bản: Pearson/Prentice Hall 2004

Mã xếp giá: 005.13/3 S612

Mã ĐKCB: TK/POLY000059

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!