Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 14 biểu ghi cho từ khóa Ngôn ngữ C

Năng lực giao tiếp / Phàn Đăng

Thông tin xuất bản: Nxb Thanh Niên 2021

Mã xếp giá: 304 D182

Mã ĐKCB: TK/TNBN000276

Ngôn Ngữ Cơ Thể for dummies = Body language for dummies

Thông tin xuất bản: Lao động 2018

Mã xếp giá: 153.69 K962

Mã ĐKCB: TK/XHBN000452

Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp / Leil Lowndes, Trương Quang Huy dịch - Tái bản lần thứ 11, 12

Thông tin xuất bản: Lao động,Nhà xuất bản Lao động 2019,2018

Mã xếp giá: 302.2 L919

Mã ĐKCB: TK/THCT000192,TK/XHHL004608,TK/XHHL004609

Ngôn ngữ cơ thể ở nơi làm việc = Body Language in the Workplace / Allan Pease, Barbara Pease; Lê Huy Lâm dịch

Thông tin xuất bản: NXB Tổng hợp TPHCM.Nhân Trí Việt 2014

Mã xếp giá: 153.6 A417

Mã ĐKCB: TK/XHHL002120

Đồ họa máy tính trong ngôn ngữ C : Đồ họa vi tính / Tống Nghĩa, Hoàng Đức Hải

Thông tin xuất bản: Giáo dục 1999

Mã xếp giá: 006.6 N576

Mã ĐKCB: TK/FAT1000503

C# cho người mới học / Lê Minh Trung, Quốc Bình

Thông tin xuất bản: Thống kê 2002

Mã xếp giá: 005.133 T871

Mã ĐKCB: TK/FLTT000149

Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C. T.1 / Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải

Thông tin xuất bản: Nxb Phương Đông 2007

Mã xếp giá: 005.133076 T253

Mã ĐKCB: TK/FAT2000591, TK/CTIT000023, TK/CTIT000050, TK/CTIT000051...

The American Sign Language Puzzle Book . Volume 2 / Justin Segal

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill 2006

Mã xếp giá: 419 S454

Mã ĐKCB: TK/CAHL001292

C # 2005 : Q.1: Điều khiển trình chủ ASP.NET 2.0. T.5, Lập trình ASP. NET 2.0 / Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng

Thông tin xuất bản: Lao động xã hội 2007

Mã xếp giá: 005.13 K454

Mã ĐKCB: TK/FAT1000302, TK/TTHL000113, TK/TTHL000114, TK/TTHL001433...

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể : The definitive book of body language / Allan, Barbara Pease; Lê Huy Lâm dịch

Thông tin xuất bản: Nxb TP Hồ Chí Minh 2008

Mã xếp giá: 153.6 A521

Mã ĐKCB: TK/XHHL000591,TK/XHHL002393,TK/XHQN000071

Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Việt Hương - thứ 3

Thông tin xuất bản: Giáo Dục 2007

Mã xếp giá: 005.362 076 H957

Mã ĐKCB: TK/TTHL000069, TK/TTHL000070, TK/TTHL001387, TK/TTHL001388...

Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc

Thông tin xuất bản: Thống Kê 2002

Mã xếp giá: 005.13 N576

Mã ĐKCB: TK/FAT2000198, TK/FAT2000208, TK/FAT3000128, TK/FAT1000083...

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!