Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 19 biểu ghi cho từ khóa Civilization

50s : all-American ads = Fifties all-American ads = All-American ads 50s / edited by Jim Heimann ; with an introduction by Steven Heller

Thông tin xuất bản: Taschen 2021

Mã xếp giá: 659.10973 N714

Mã ĐKCB: TK/XHHL004889

Sapiens : a Graphic History. Vol. 1, The Birth of Humankind / Yuval Noah Harari

Thông tin xuất bản: HarperCollins Publishers 2020

Mã xếp giá: 909 H254

Mã ĐKCB: TK/XHHL004373,TK/XHHL004374,TK/FDTK000416

British culture : an introduction / David P. Christopher - 3rd Edition

Thông tin xuất bản: Routledge (Taylor and Francis group) 2015

Mã xếp giá: 941.082 C556

Mã ĐKCB: GT/XHHL006855, GT/XHHL006856, GT/XHHL006857, GT/XHHL006858...

American cultural studies : an introduction to American culture / Neil Campbell; Alasdair Kean - 4th Edition

Thông tin xuất bản: Routledge (Taylor and Francis) Ltd 2016

Mã xếp giá: 930.1 C187

Mã ĐKCB: GT/XHHL006838, GT/XHHL006839, GT/XHHL006840, GT/XHHL006841...

Homo Deus : A brief history of tomorrow/ Yuval Noah Harari

Thông tin xuất bản: Harper 2017

Mã xếp giá: 909.83 H254

Mã ĐKCB: TK/XHHL003776,TK/XHHL003777

Sapiens : A brief history of humankind / Yuval Noah Harari

Thông tin xuất bản: Harper 2015

Mã xếp giá: 909 H254

Mã ĐKCB: TK/XHHL003774,TK/XHHL003775

21 lessons for the 21st century / Yuval Noah Harari

Thông tin xuất bản: Jonathan Cape 2018

Mã xếp giá: 909.82 H254

Mã ĐKCB: TK/XHHL003703

Adventures in the Human Spirit / Philip E. Bishop - 6th Ed.

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2011

Mã xếp giá: 909 B541

Mã ĐKCB: TK/FSB000047,TK/FSB000048

Thailand : the worldly kingdom / Maurizio Peleggi

Thông tin xuất bản: Reaktion 2007

Mã xếp giá: 959.3 P381

Mã ĐKCB: TK/XHHL001690

World History. Vol. 1, Prehistory to 1500 / Joseph R Mitchell; Helen Buss Mitchell - 10th edition

Thông tin xuất bản: McGraw Hill Higher Education 2010

Mã xếp giá: 909 M681

Mã ĐKCB: TK/CAHL001166

The humanistic tradition : Book 3: The European renaissance, the reformation and global encounter / Gloria K. Fiero. - 5th ed.

Thông tin xuất bản: McGraw Hill 2006

Mã xếp giá: 909/.09821 F465

Mã ĐKCB: TK/XHHL000440,TK/DNCA000575

The humanistic tradition. Book 5, Romanticism, Realism, and the nineteenth-century world / Gloria K. Fiero - 5th ed.

Thông tin xuất bản: McGraw Hill 2006

Mã xếp giá: 909.09821 F465

Mã ĐKCB: TK/XHHL000413,TK/DNCA000574

Landmarks in humanities / Gloria K. Fiero

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Higher Education 2005

Mã xếp giá: 909 F465

Mã ĐKCB: TK/CAHL000465

Taking sides : Clashing views on African issues / William G Moseley - 2th ed.

Thông tin xuất bản: McGraw Hill 2007

Mã xếp giá: 361.16 M898

Mã ĐKCB: TK/CAHL000621

Worlds together, worlds apart : a history of the modern world from the Mongol Empire to the present / Robert Tignor ... [et al.]. - 1st ed.

Thông tin xuất bản: W.W. Norton & Co. 2002

Mã xếp giá: 909 W927

Mã ĐKCB: TK/CAHL001259

The West in the world : a mid-length narrative history / Dennis Sherman, Joyce Salisbury. - 2nd ed.

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill 2006

Mã xếp giá: 909/.09821 S553

Mã ĐKCB: TK/CAHL000685

Lược sử thế giới / Patricia S. Daniels, Stephen G. Hyslop ; người dịch: Nguyễn Hiếu Nghĩa... [et al]

Thông tin xuất bản: Từ điển Bách khoa 2007

Mã xếp giá: 909 D186

Mã ĐKCB: TK/XHHL001853

The humanistic tradition : The early modern world to the present . Volume 2 / Fiero, Gloria K - 5th ed.

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Company 2006

Mã xếp giá: 909/.09821 F465

Mã ĐKCB: TK/CAHL000290

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!