Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 74 tài liệu

Tiếng anh 11 :Sách học sinh /Hoàng Văn Vân (Tổng Ch.b), Vũ Hải Hà (Ch.b), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 428 T562

Ngày bổ sung: 05/09/2023

Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 /Hồ Ngọc Khải (Tổng Ch.b), Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Hoàng Thị Ái Cầm, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 780 C564

Ngày bổ sung: 05/09/2023

Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 /Nguyễn Thành Thi (Ch.b), Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 807 C564

Ngày bổ sung: 06/09/2023

Chuyên đề học tập Hóa học 11 /Cao Cự Giác (Ch.b), Đặng Thị Thuận An [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 540 C564

Ngày bổ sung: 06/09/2023

Ngữ văn 11. Tập 2 /Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 807 N576

Ngày bổ sung: 06/09/2023

Ngữ văn 11. Tập 1 /Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 807 N576

Ngày bổ sung: 06/09/2023

Âm nhạc 11 /Hồ Ngọc Khải (Tổng Ch.b), Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Hoàng Thị Ái Cầm, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 780 A478

Ngày bổ sung: 06/09/2023

Giáo dục thể chất 11 - Đá cầu /Đinh Quang Ngọc (Tổng Ch.b kiêm Ch.b), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc [et al.]

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Đại học 2023

Mã xếp giá: 796 G434

Ngày bổ sung: 06/09/2023

Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu /Akiyoshi Horie ; Như Nữ dịch - In lần 6

Thông tin xuất bản: Công Thương 2023

Mã xếp giá: 613.2 H811

Ngày bổ sung: 08/09/2023

Ngôi thứ nhất số ít =一人称单数 - Ichininsho Tansu /Haruki Murakami ; Trương Thuỳ Lan dịch

Thông tin xuất bản: Phụ nữ Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 895.636 M972

Ngày bổ sung: 08/09/2023

Gia đình /Phan Thuý Hà

Thông tin xuất bản: Phụ nữ Việt Nam 2020

Mã xếp giá: 895.922 H111

Ngày bổ sung: 08/09/2023

Đoạn đời niên thiếu /Phan Thúy Hà

Thông tin xuất bản: Hội nhà văn 2023

Mã xếp giá: 895.922 H111

Ngày bổ sung: 08/09/2023

Trang Tử Nam Hoa Kinh /Nguyễn Hiến Lê

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2023

Mã xếp giá: 181.11 L433

Ngày bổ sung: 11/09/2023

NOBEL :Danh nhân thế giới /Tranh, lời: Neung In Publishing Company; Nguyễn Thị Thắm dịch - In lần thứ 19

Thông tin xuất bản: Kim Đồng 2023

Mã xếp giá: 660.092 N397

Ngày bổ sung: 13/09/2023

Chuyên đề học tập Địa lí 11 /Lê Huỳnh (Tổng Ch.b), Nguyễn Thị Vũ Hà (ch.b), Nguyễn Thị Tú Linh, [et al.]...

Thông tin xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam 2023

Mã xếp giá: 910 C564

Ngày bổ sung: 14/09/2023

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!