Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

50s : all-American ads = Fifties all-American ads = All-American ads 50s / edited by Jim Heimann ; with an introduction by Steven Heller

Đăng ký mượn

FPTU HN: TK/XHHL Tổng: 1 Rỗi: 1 Bận: 0

Tổng số bản: 1    Chi tiết

Số bản rỗi: 1

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!