Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 160 tài liệu

Thiết kế mạng Intranet /TS. Phạm Huy Hoàng - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung

Thông tin xuất bản: Nxb. Bách khoa Hà Nội 2019

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 17/11/2022

Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ =Last days of the mighty Mekong - In lần thứ 2

Thông tin xuất bản: NXB Phụ Nữ Việt Nam 2020

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 17/11/2022

Women of the Street Making It on Wall Street--the World's Toughest Business /Sue Herera - 1st edition

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons 1997

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 17/11/2022

Bộ luật lao động (Hiện hành) /Giám đốc - Tổng biên tập PGS.TS Phạm Minh Tuấn (chịu trách nhiệm xuất bản); TS. Võ Văn Bé (chịu trách nhiệm nội dung)

Thông tin xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 2022

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 17/11/2022

Kỷ luật bản thân =Smart but scattered guide to success /Peg Dawson, Richard Guare ; Ngô Cẩm Ly dịch

Thông tin xuất bản: Công Thương ; 1980 books 2022

Mã xếp giá: 158.1 D272

Ngày bổ sung: 24/11/2022

Càng độc lập, càng cao quý /Vãn Tình ; Phi Tường dịch

Thông tin xuất bản: Thanh Niên 2021

Mã xếp giá: 158.1082 T588

Ngày bổ sung: 24/11/2022

Để Tự Do Tài Chính Từ Con Đường Kinh Doanh :Khởi tạo, đầu tư, dự trữ và tự do /Mark Mark, Randall Luebke; Phương Anh dịch

Thông tin xuất bản: Nxb Dân trí. Rio Book 2021

Mã xếp giá: 332.024 K793

Ngày bổ sung: 24/11/2022

Gọi vốn cho người cần vốn :Thấu hiểu, thuyết phục, hợp tác với nhà đầu tư hiệu quả /Judy Robinett; Phương Anh dịch

Thông tin xuất bản: Nxb Dân trí. Rio Book 2022

Mã xếp giá: 332.6 R656

Ngày bổ sung: 24/11/2022

Đồi Gió Hú =Wuthering Heights /Emily Bronte ; Dương Tường dịch - Tái bản

Thông tin xuất bản: Văn học 2022

Mã xếp giá: 823 B869

Ngày bổ sung: 24/11/2022

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!