Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 59 tài liệu

90s :all-American ads =Nineties all-American ads = All-American ads 90s /edited by Jim Heimann ; with an introduction by Steven Heller

Thông tin xuất bản: Taschen 2021

Mã xếp giá: 659.10973 N714

Ngày bổ sung: 08/11/2022

50s : all-American ads =Fifties all-American ads = All-American ads 50s /edited by Jim Heimann ; with an introduction by Steven Heller

Thông tin xuất bản: Taschen 2021

Mã xếp giá: 659.10973 N714

Ngày bổ sung: 08/11/2022

How to take smart notes :one simple technique to boost writing, learning and thinking

Thông tin xuất bản: Sönke Ahrens, Hamburg 2022

Mã xếp giá: 001.42 A287

Ngày bổ sung: 08/11/2022

Bài tập Hóa học 10 / Lê Kim Long (Ch.b), Đặng Xuân Thư (Ch.b), Nguyễn Thu Hà,...

Thông tin xuất bản: Giáo dục 2022

Mã xếp giá: 546.076 B152

Ngày bổ sung: 08/11/2022

Bài tập Ngữ văn 10.Tập 1 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu...

Thông tin xuất bản: Giáo dục 2022

Mã xếp giá: 807.6 B152

Ngày bổ sung: 09/11/2022

Bài tập ngữ văn 10. Tập 2 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu...

Thông tin xuất bản: Giáo dục 2022

Mã xếp giá: 807.6 B152

Ngày bổ sung: 09/11/2022

Bài tập Lịch sử 10 / Phạm Hồng Tung (ch.b), Nguyễn Quang Liệu(Ch.b); Trương Thị Bích Hạnh,...

Thông tin xuất bản: Giáo dục 2022

Mã xếp giá: 909.076 B152

Ngày bổ sung: 09/11/2022

Operations management =Operations management / /Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess. - Tenth edition.

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2022

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 15/11/2022

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam =베트남인 을 위한 종합 한국어 :Sách bài tập ,cao cấp 5 /Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Ngày bổ sung: 16/11/2022

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Cao cấp =Korean grammar in Use - Advanced /Ahn Jean-Myung, Seon Eun-hee; Trang Thơm biên dịch

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2020

Mã xếp giá: 495.7 C539

Ngày bổ sung: 16/11/2022

Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer /Steven L. Goldman, Roger N. Nagel, Kenneth Preiss

Thông tin xuất bản: WILEY 1994

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 16/11/2022

Animation AKIRA Storyboards 1 OTOMO THE COMPLETE WORKS Katsuhiro Japan Tokyo NEW /AKIRA - 1

Thông tin xuất bản: Kodansha 2022

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 17/11/2022

Hiểu Hết Về Công Nghệ =How Technology Works :Bìa cứng / DK - 1

Thông tin xuất bản: NXB Thế giới 2022

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Ngày bổ sung: 17/11/2022

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!