Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số = Rethinking & Transforming your Business for the Digital Age : Cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số - The Digital Transformation Playbook / David L.Rogers, Phạm Anh Tuấn (dịch)

Đăng ký mượn

FGW-DN: TK/FDKD Tổng: 1 Rỗi: 1 Bận: 0

Tổng số bản: 1    Chi tiết

Số bản rỗi: 1

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!