Thông báo Lịch mượn - phát sách kỳ Fall 2017

We have 92 guests and no members online

04553355
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1487
3031
20114
4513742
69603
76263
4553355

Your IP: 192.168.114.253
Server Time: 2019-03-23 10:28:25

Request Here

Exchange LinksThông báo Lịch mượn - phát sách kỳ Fall 2017

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

     PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Fall 2017
tại FPTU - Hà Nội

        Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hà Nội thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 3 ngày 05/9/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Summer 2017 mới được mượn sách của kỳ Fall 2017;
 • Thư viện sẽ tập trung phát, cho mượn giáo trình từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy có biển chỉ dẫn;
 • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy có biển ghi "Nhạc cụ";
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 04.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

 

--------------------------------------------------------------

 

 FPT UNIVERSITY

     Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

     Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 29th August 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

         Delivering textbook schedule for Summer 2017 semester at FPTU - Ha Noi Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Tuesday 05th September 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
 • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 04-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости