Thông báo Lịch mượn - phát sách kỳ Fall 2017

We have 99 guests and one member online

 • nvvutlhp
03135997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
1169
4028
3121722
36133
42441
3135997

Your IP: 10.23.0.200
Server Time: 2017-09-27 01:07:14

Request Here

Exchange LinksThông báo Lịch mượn - phát sách kỳ Fall 2017

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

     PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Fall 2017
tại FPTU - Hà Nội

        Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hà Nội thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 3 ngày 05/9/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Summer 2017 mới được mượn sách của kỳ Fall 2017;
 • Thư viện sẽ tập trung phát, cho mượn giáo trình từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy có biển chỉ dẫn;
 • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy có biển ghi "Nhạc cụ";
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 04.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

 

--------------------------------------------------------------

 

 FPT UNIVERSITY

     Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

     Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 29th August 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

         Delivering textbook schedule for Summer 2017 semester at FPTU - Ha Noi Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Tuesday 05th September 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
 • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 04-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости