Thông báo lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2 HK Summer 2017

We have 37 guests and no members online

03347081
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
665
3029
7445
3333148
34642
56953
3347081

Your IP: 10.23.0.200
Server Time: 2018-01-24 06:51:41

Request Here

Exchange LinksThông báo lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2 HK Summer 2017

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2
học kỳ Summer 2017 tại FPTU - Hòa Lạc

      Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 10/7/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

  • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
  • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
  • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
  • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301

   Phòng Thông tin - Thư viện

-----------------------------------------------------------

 FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 5th July 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

Delivering textbook schedule for Part 2 Summer 2017 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 10th July 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

  • The students must return old textbook before borrow new textbook;
  • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
  • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
  • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
  • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301.

Information and Library Center

 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости