Thông báo lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2 HK Summer 2017

We have 113 guests and one member online

  • nvvutlhp
03136032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
237
1169
4063
3121722
36168
42441
3136032

Your IP: 10.23.0.200
Server Time: 2017-09-27 01:11:43

Request Here

Exchange LinksThông báo lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2 HK Summer 2017

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2
học kỳ Summer 2017 tại FPTU - Hòa Lạc

      Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 10/7/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

  • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
  • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
  • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
  • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301

   Phòng Thông tin - Thư viện

-----------------------------------------------------------

 FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 5th July 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

Delivering textbook schedule for Part 2 Summer 2017 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 10th July 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

  • The students must return old textbook before borrow new textbook;
  • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
  • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
  • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
  • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301.

Information and Library Center

 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости