Thông báo lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Spring 2018

We have 49 guests and no members online

04282765
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
847
2732
3579
4263554
37663
77971
4282765

Your IP: 192.168.114.253
Server Time: 2018-12-17 09:02:12

Request Here

Exchange LinksThông báo lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Spring 2018

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG   THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Spring 2018
tại FPTU - Hòa Lạc

 

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 08/01/2018

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

  • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Fall 2017 mới được mượn sách của kỳ Spring 2018;
  • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
  • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
  • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
  • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

---------------------------------------------

 

 

FPT   UNIVERSITY

Information and Library Center

 

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Ha Noi, 02 January 2018

 

ANNOUNCEMENT

 

    Dear Library Users,

Delivering textbook schedule for Spring 2018 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 08 January 2018

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 

  • The students must return old textbook before borrow new textbook;
  • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
  • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
  • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
  • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

 

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 024-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости