FSE-HOALAC

We have 103 guests and one member online

 • nvvutlhp
03136004
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
1169
4035
3121722
36140
42441
3136004

Your IP: 10.23.0.200
Server Time: 2017-09-27 01:08:08

Request Here

Exchange Links


FSE-HOALAC

FSE-HOALAC (50)

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Trung tâm thông tin - Thư viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hòa Lạc, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa thư viện để kiểm kê kho sách

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện từ ngày 26 đến ngày02/10/2017 (kể cả buổi tối và cuối tuần) để kiểm kê kho sách.

-         Thư viện sẽ tạm ngừng các dịch vụ kể cả dịch vụ online, đề nghị bạn đọc check hạn trả sách nếu hạn trả sách vào thời gian trên, bạn đọc cần gia hạn/ trả sách chậm nhất trước 17h00 ngày 25/09/2017.

-         Các sách bị quá hạn trong thời gian trên sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Điện thoại: 024-6680 5912

Thư viện mong nhận được sự cộng tác của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

--------------------------------------------------------------------

Logo chuan

FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Hoa Lac, September 21th , 2017

 

ANNOUNCEMENT

Closing the Library for inventory

          Dear Library Users,

          We would like to announce that the library will close from September 26, 2017 to October02nd, 2017 (including evening and weekend) for its annual inventory.

-         All library services will be stopped (including online services), please check and renew or return your borrowed books before 17:00, September 25, 2017.

-         Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phone: 024-6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

TRƯỜNG   ĐẠI HỌC FPT

     PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Fall 2017
tại FPTU - Hà Nội

        Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hà Nội thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 3 ngày 05/9/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Summer 2017 mới được mượn sách của kỳ Fall 2017;
 • Thư viện sẽ tập trung phát, cho mượn giáo trình từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy có biển chỉ dẫn;
 • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy có biển ghi "Nhạc cụ";
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 04.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Phòng Thông tin - Thư viện

 

--------------------------------------------------------------

 

 FPT UNIVERSITY

     Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

     Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 29th August 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

         Delivering textbook schedule for Summer 2017 semester at FPTU - Ha Noi Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Tuesday 05th September 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
 • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301, CES202, ECP491, HCI201, IAM302, IAO101, IAW301, IPR121, LAB211, LAB231, PRJ311, PRJ321, SRE301, SWP490, SWP493, TPG201

Should you have any inquiry, please contact us via:

Phone No: 04-6680 5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ   VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017     

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa Thư viện để diệt mối

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện kể từ 4h ngày thứ 6 (ngày 07/07/2017) đến hết ngày Chủ nhật 09/07/2017 để diệt mối.

Thư viện sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ mượn - trả, gia hạn sách và các dịch vụ online khác thứ 2 ngày 10/07/2017 Thư viện sẽ mở cửa phục vụ trở lại.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hot line: 024 6680 5912

Thư viện rất xin lỗi
các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình tiếng Anh dự bị part 2
học kỳ Summer 2017 tại FPTU - Hòa Lạc

      Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FUG - Hòa Lạc thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 10/7/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB các bạn nhận tại quầy số 1 và số 2 (cạnh phòng xử lý nghiệp vụ);
 • Các sách nhạc cụ mượn tại quầy số 3 và số 4;
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301

   Phòng Thông tin - Thư viện

-----------------------------------------------------------

 FPT UNIVERSITY

Information and Library Center

 THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 5th July 2017

ANNOUNCEMENT

Dear Library users,

Delivering textbook schedule for Part 2 Summer 2017 semester at FPTU - Hoa Lac Library. Library users are required to follow below schedule:

- Start: Monday 10th July 2017

- Morning: From 8:30 to 11:30

- Afternoon: From 13:30 to 16:30

Notes:

 • The students must return old textbook before borrow new textbook;
 • Students who don't borrow and get textbooks as schedule must take responsibility of having no textbooks;
 • Textbooks for free such as: Top Notch, Summit, Japanese,... are delivered at circulation desk no 1 & 2;
 • Music intrusment books are delivered at circulation desk no 3 & 4;
 • List of subjects use e-book: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301.

Information and Library Center

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa thư viện trong thời gian nghỉ hè 2017

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-ĐHFPT ngày 07/10/2016 về các ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hè năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT;

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc thư viện đóng cửa tạm ngưng phục vụ trong thời gian nghỉ hè từ ngày 17/06/2017 đến hết ngày 25/06/2017 (Riêng buổi tối bắt đầu đóng cửa từ ngày 16/06/2017).

- Thư viện sẽ tạm ngừng các dịch vụ kể cả dịch vụ online, đề nghị bạn đọc check hạn trả sách nếu hạn trả sách nằm trong thời gian nghỉ hè, bạn đọc cần gia hạn hoặc trả sách chậm nhất trước 15h ngày 16/06/2017.

- Các sách bị quá hạn trong thời gian trên sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

 

Logo chuan

 

FPT UNIVERSITY
      
Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
    
  Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi, 13th Jun 2017            

 

ANNOUNCEMENT 

Closing library for Summer vacation 2017 

 

Dear Library users, 

Pursuant to Decision No 817/QĐ-ĐHFPT of the FPT University’s Rector regarding the university’s policy of leave and holidays in 2017; 

Information and Library Center would like to announce that our library will be closed on 17th Jun to 25th Jun 2017 (Evening from 16th Jun).  

- All library services will be stopped (including online services), please check and return or extend for the deadlines of your books before 17:00, 16th Jun 2017.

- Books are overdue at the library closing time will be paid overdue fine as usual.

If you have any question, please contact us via:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phone: 04-6680 5912

Thanks & Best Regards!

Information and Library Center

 

 

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Mở cửa Thư viện tại tầng 1 tòa nhà Beta

          Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc mở cửa thư viện Tầng 1 tòa nhà Beta từ ngày 29/05/2017. Do vậy các bạn có thể mượn - trả - gia hạn sách và không bị tính quá hạn trả sách trong thời gian này.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Thư viện rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng,

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

-----------------------------------------------------------

 

Logo chuan

 

FPT UNIVERSITY
        Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM
        Independence  - Freedom -   Happiness

Hanoi, 29th May 2017

ANNOUNCEMENT

Reopen Library at the Lecture building (Beta)

Dear Library users,

         Information and Library Center would like to announce that our library will reopen at 1st floor of the Lecture building on 29th May 2017. You can return - borrow - renew books as usual.

If you have any question, please contact us via:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phone: 04-6680 5912

Thanks for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

 

 

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ   VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017     

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa Thư viện để reset kho sách

       Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện (kể cả buổi tối) để reset kho sách. Thời gian bắt đầu từ thứ 2 ngày 22 - 23/05/2017 dự kiến mở cửa trở lại vào thứ 4 ngày 24/05/2017.

Thư viện sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ mượn - trả, gia hạn sách và các dịch vụ online khác đến khi có thông báo mở cửa phục vụ trở lại.

Các sách có hạn trả trong thời gian này có thể trả sau khi thư viện mở cửa trở lại và không bị phạt quá hạn.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với Thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hot line: 04-6680 5912

Thư viện rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

Logo chuan

FPT   UNIVERSITY
      Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM
      Independence - Freedom - Happiness

Hanoi,  May 18th, 2017

ANNOUNCEMENT

Closing library for moving location

       Dear Library users,

       Information and Library Center would like to announce that our library will close for reset book store, from May 22nd until May 23rd (tentative), including evenings.

       Therefore, we will stop all services, inclusive of borrow - return - renew or other online services.

Should you have any inquiry, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No: 04-6680 5912

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center

Logo chuan

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch mượn, phát sách giáo trình học kỳ Summer 2017
tại FPTU - Hà Nội

Nhằm đảm bảo việc mượn giáo trình của sinh viên được nhanh chóng, thuận tiện, tránh ùn tắc. Thư viện FPTU - Hà Nội thông báo thời gian mượn giáo trình cho sinh viên như sau:

- Ngày bắt đầu phục vụ: Thứ 2 ngày 08/5/2017

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Lưu ý:

 • Bạn đọc trả hết sách giáo trình của kỳ Spring 2017 mới được mượn sách của kỳ Summer 2017;
 • Sinh viên các lớp không đến mượn, nhận sách giáo trình đúng lịch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có sách học;
 • Các giáo trình phát như: Top Notch, Summit, tiếng Nhật, SYB, Nhạc cụ các bạn mượn tại quầy Thủ thư;
 • Các môn dùng E-book gồm: CES201, DRD201, DTG101, DTG201, DTG301, FIM301, GDP101, GDS301, JFE301, LAB101, PRC301, PRE201, PRJ102, PRM391, PRN292, PRO192, PRO201, WMT201, FRS401, HOD401, IAR301, DBM301, IAA201, IAP301, FRS301, IAM301.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 04.6680.5912

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN -   THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự   do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 

     

THÔNG BÁO

Mở cửa trở lại tại địa điểm mới

và lịch đóng cửa dịp nghỉ lễ và phục vụ tuyển sinh

     Sau thời gian đóng cửa phục vụ chuyển vị trí, Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo sẽ mở cửa trở lại tại phòng 107 tòa nhà Beta vào ngày 24/04/2017 và dưới đây là lịch đóng cửa thư viện dịp nghỉ lễ và phục vụ tuyển sinh:

 STT

Ngày   đóng cửa

Lý   do

Ghi   chú

1

Tối   ngày 28/04/2017 -03/05/2017

Ngày   giải phòng Miền Nam và Quốc tế Lao động

Theo   QĐ số 817/QĐ-ĐHFPT

2

Tối   ngày 04/05/2017 - 08/05/2017

Hội   thảo toán học

Tuyển   sinh

tổ   chức

- Bạn đọc lưu ý hạn sách mình đang mượn và lịch thư viện đóng cửa để mượn - trả và gia hạn kịp thời, các sách bị quá hạn trong thời gian thư viện đóng cửa như mục số (1) và (2) sẽ bị tính phạt như bình thường.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Liện thoại: 04-6680 5912

Logo chuan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Vv: Đóng cửa Thư viện để chuyển địa điểm

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc về việc đóng cửa Thư viện (kể cả buổi tối và các ngày cuối tuần) để chuyển kho sách từ tầng 4R nhà Alpha sang tầng 1 nhà Beta (giảng đường) bắt đầu từ ngày 03/04/2017 dự kiến đến hết ngày 19/04/2017.

Thư viện sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ mượn - trả, gia hạn sách và các dịch vụ online khác đến khi có thông báo mở cửa phục vụ trở lại.

Các sách có hạn trả trong thời gian này, bạn đọc có thể trả trước hoặc sau thời gian thư viện đóng cửa, các sách trả sau sẽ không bị phạt quá hạn.

Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về việc đóng cửa thư viện trong khoảng thời gian này xin mời liên hệ với thư viện qua:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hot line: 04-6680 5912

Thư viện rất xin lỗi các bạn về sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn!

Trân trọng!

Trung tâm Thông tin – Thư viện

-------------------------------------------------------------

 

Logo chuan

 

FPT UNIVERSITY

   Information and Library Center

THE SOCIAL REPUBLIC OF   VIETNAM

   Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi,  March 28th, 2017

ANNOUNCEMENT

Closing library for location changing

        Dear Library users,

Information and Library Center would like to announce that our library will close for moving location from 4R floor of Alpha building to 1st floor of Lecture building, from April 3rd  until April 19th  (tentative), including evenings and weekends.

Therefore, we will stop all services, inclusive of borrow - return - renew or other online services.

If your books due date is in this period of time, you can return after this time without any fines.

Should you have any inquiry, please contact us via:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone No: 04-6680 5912

Thank you for your understanding and cooperation!

Information and Library Center