Elementary Japanese 4 – 5

We have 68 guests and no members online

03347113
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
697
3029
7477
3333148
34674
56953
3347113

Your IP: 10.23.0.200
Server Time: 2018-01-24 06:56:33

Request Here

Mainbook

Shin Nihongo no Kiso II: Kanji and Kana version

9784906224821

Author: AOTS.

Publisher: H. : AOTS, 2008. – 293tr. ; 26cm.

ISBN: 9784906224821

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo no Kiso II : Bản dịch Tiếng Việt

9784883190942

Author:  AOTS. – 5th ed.

Publisher:  H. : スリーエーネットワーク, 2007. – 135tr. ; 27c.

ISBN: 9784883190942.

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo no Kiso II: Giải thích văn phạm bằng Tiếng Việt

4883191001

Author: AOTS. – 3rd ed.

Publisher: H. : スリーエーネットワーク, 2006. – 82tr. ; 27cm.

ISBN: 4883191001

ISBN: 9784883190942.

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo No Kiso I = Bài tập Shin 2 : Collection of Standard Problems /

4883190021

Author: AOTS.

Publisher:  H. : Thống kê, 2009. – 66tr. ; 26cm.

ISBN: 4883190021

Library code: FSE (07)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo No Kiso = Bài tập Hán Tự 2. 2

9784883190034

Author:  AOTS.

Publisher: H., 2009. – 202tr. ; 26cm.

ISBN:  9784883190034

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

 

Tiếng Nhật đàm thoại học kỳ 4. – H. 2010

Author:  AOTS.

Library code: FSE (158)

Call number: 495.6

 

Tiếng Nhật đàm thoại học kỳ 5. – H. 2010

Author:  AOTS.

Library code: FSE (126)

Call number: 495.6

 

Reference books

みんなの日本語, 初級II, 本册 : Minna no Nihongo

4883191036

Author: Shōkyū II, Honsatsu.

Publisher: Tōkyō : Surīē Nettowāku, 1998. – 247tr. ; 26cm.

ISBN: 4883191036

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6 S559

 

Minna no Nihongo II -Reading = みんなの日本語初級II 初級で読める トピック25 

9784883191857

Author: Akiko, Makino. – 8.

Publisher: Jpn : スリーエーネットワーク, 2008. – 89tr. ; 26cm + with 解答&教師用ガイド.

ISBN: 9784883191857

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6K756

 

Minna no Nihongo II – Translation & Grammatical Notes = みんなの日本語 初級II翻訳.文法解説 英語版

9784883191086

Author: スリーエーネットワーク. – 12.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 2007. – 167tr. ; 26cm. –

ISBN: 9784883191086

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6K756

 

Minna no Nihongo II – Sentence Pattern Workbook = みんなの日本語II 文型練習長 : 書いて覚える

9784883192038

Author:  Etsuko, Hirai. – 9.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 2007. – 176tr. ; 26cm.

ISBN: 9784883192038

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6 E852

 

Minna no Nihongo II – Grammar Workbook = みんなの日本語初級II 標準問題集

9784883191406

Author: スリーエーネットワーク. – 12.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 1999. – 66tr. ; 26cm + with 解答.

ISBN: 9784883191406

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6M665

 

Basic Kanji Book Vol. 2 : 基本漢字500

Basic Kanji Book Vol 2

Author:  Kano, Chieko. – 4. – Bonjinsha, 2009. – 262tr. ; 30cm

Library code: FSE (04 photo)

Call number: 495.6K165

 

日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター : N3合格!: Nihongo nōryoku shiken mondaishū enu san goi supīdo masutā : enu san gōkaku = Quick mastery of N3 Vocabulary

9784863920378

Author: Tomoko Nakajima; Yoshiko Matsuta; Naoko Takahashi.

Publisher: Tokyo : Jērisāchishuppan, 2010. – 131 p. ; 25 cm + 2 CD, Answers.

ISBN: 9784863920378

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6N163

 

日本語能力試験問題集N3文法スピードマスター : N3合格! : Quick master of N3 Grammer

9784863920361

Author: Tomoko Shimizu; Rieko Ōba; Miki Suzuki.

Publisher:  Tokyo : Jērisāchishuppan, 2010. – 151 p. ; 25 cm + Answers booklet.

ISBN: 9784863920361

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6S556

 

日本語能力試験問題集N3読解スピードマスター : N3合格! = Nihongo nōryoku shiken mondaishū enu san dokkai supīdo masutā : enu san gōkaku : Quick mastery of N3 reading

9784863920347

Author: Ako Watanabe; Tamiko Kikuchi.

Publisher: Tokyo : Jērisāchishuppan, 2010. – 133 p. ; 25 cm + Answers/ words and expressions.

ISBN:  9784863920347

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6W324

Reference website:
1.. http://www.nuthatch.com/java/kanjicards/kanjicards.html

Học 500 chữ KANJI  thông dụng,nhưng  yêu cầu phải có SunJava
2. http://www.kanjisite.com/index.html

Học KANJI, luyện thi năng lực Tiếng Nhật
3. http://www.dartmouth.edu/~kanji/index.html

Học 300 chữ Kanji cơ bản,dạy cách viết chữ KANJI. Yêu cầu có QuickTime Player
4. http://www.yamasa.cc/members/ocjs/kanjidic.nsf/SortedByKanji2

Khá hấp dẫn cho những người đang học Tiếng Nhật
5. http://sp.cis.iwate-u.ac.jp/sp/lesson/j/doc/furigana.html 
Kanji Furigana (Hiragana) for Japanese Learners

6. http://kanjisite.com

 

Luyện thi cấp độ  2,3,4

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости