istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts
istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts
Print this page

Elementary Japanese 1

Main book

Shin Nihongo no Kiso I.

4906224512

Authors:  AOTS.

Publisher: – H.: Đại học FPT, 2007. – 242tr.: 26cm

ISBN: 4906224512

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo no Kiso I: Bản dịch Tiếng Việt

4883190854

Authors:  AOTS.

Publisher: – H.: Đại học FPT, 2007. – 151tr.: 26cm

ISBN: 4883190854

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo no Kiso I : Giải thích văn phạm bằng tiếng việt.

4883190994

Authors:  AOTS.

Publisher: . – H. : スリーエーネットワーク, 2006. – 74tr.; 27cm

ISBN: 4883190994

Library code: FSE (11)

Call number: 495.6A638

 

Sách tự học Hiragana Katakana : Học thông qua nghe và viết.

4883193217

Authors:  AOTS.

Publisher: : 一人で 学べる ひらがな かたかな. – . – : , . – 107tr. ; 26cm

ISBN: 4883193217

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo No Kiso I = Sách bài tập Shin 1 : Collection of Standard Problems.

 9784883190010

Authors:  AOTS.

Publisher: . – H. : Lao Động, 2009. – 68tr. ; 26cm

ISBN: 9784883190010

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo No Kiso = Bài tập Hán tự 1 (Japanese Kanji Workbook 1). 1

9784906224944

Authors:  AOTS.

Publisher: – H. : CTCP Kiến Thức Vàng, 2009. – 205tr. ; 26cm.

ISBN: 9784906224944

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo no Kiso : Japanese Kana Workbook .

4906224288

Authors:  AOTS.

Publisher : H.: Đại học FPT, 2007. – 73tr. ; 26cm.

ISBN: 4906224288

Library code: FSE (11)

Call number: 495.6A638

Tiếng Nhật đàm thoại học kỳ I. – , 2010

Authors:  AOTS.

Publisher : H.: Đại học FPT, 2007. – 73tr. ; 26cm.

Library code: FSE (158)

Call number: 495.6A638

 

Reference books

Minna no Nihongo I : Giáo trình.

 r1

Author : Surīē Nettowāku, Kabushiki Kaisha.

Publisher: Tokyo : Surīē Nettowāku, 1998. – 244 p. ; 26cm.

ISBN:  4883191028

Library code: FSE (01)

Call number : 495.6M665

 

Minna no Nihongo Intermediate Level 1 = みんなの日本語 中級I翻訳.文法解説英語版 : Translation & Grammatical Notes - 1. – –

 mina3

Author : Kobayashi Takuji.

Publisher: Tokyo : Surīē Nettowāku, 1998. – 114tr. ; 26cm.

ISBN:  9784883191079

Library code: FSE (01)

Call number : 495.6K756

 

Minna no Nihongo Reading from 25 topics = みんなの日本語初級I 初級で読めるトピック25.

Minna no Nihongo Reading from 25 topics

Author : Akiko, Makino.

Publisher: Tokyo : Surīēnettowāku, 2000. – 107tr. ; 29cm.

ISBN:  4-88319-168-0

Library code: FSE (01+ 05photo)

Call number : 495.6A315

 

Minna no Nihongo Standard Homework Collection = みんなの日本語初級I 標準問題集.

Minna no Nihongo Standard Homework Collection

Author : AOTS

Publisher: Tokyo : 3A, 2004. – 64tr. ; 29cm + 解答.

ISBN:  978-4-88319-135-2

Library code: FSE (01+ 05photo)

Call number : 495.6M662

 

やさしい作文 : みんなの日本語初級: Yasashii sakubun : Minna no Nihongo shokyū/.–

Yasashii sakubun  Minna no Nihongo shokyu

Author : Kaoru Kadowaki; Kaoru Nishiuma

Publisher:  Tōkyō : Surī Ē Nettowāku, 1999. – xii, 123 p. ; 26cm + 1 text guide (35 p.).

ISBN:  9784883191420

Library code: FSE (01+ 05photo)

Call number : 495.6K169

 

みんなの日本語. 初級I : 漢字英語版= Minna no Nihongo. Shokyū I : kanji Eigoban/ -–

Minna no Nihongo Shokyu I

Author : 西口光一, 新矢麻紀子 … [et al.].

Publisher:  Tokyo : Surī Ē Nettowāku, 2000. – 157tr. ; 26cm.

ISBN:  4883191478

Library code: FSE (01)

Call number : 495.6K797

1. http://nihongo.aots.or.jp/learn/pdf/005_5.pdf                 Những mẫu câu nói tiếng Nhật thông dụng hàng ngày (Tất cả đều được viết bằng chữ  Romanji)

2. www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese                                   Học từng chút từng chút một. . . .

 

 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости