BookLibrary
Văn hóa Nhật : những điều không thể không biết
Title:      Văn hóa Nhật : những điều không thể không biết
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003571-72
Authors:      Shirahata Yozaburo; dịch: Trần Thị Chung Toàn, Dương Thị Hoa
ISBN-10(13):      9786048621629
Publisher:      Hồng Đức
Publication date:      2014
Number of pages:      335
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover