BookLibrary
Truyền thông giao tiếp = Harvard Business Review - On Communication : Loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng
Title:      Truyền thông giao tiếp = Harvard Business Review - On Communication : Loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003554-58
Authors:      Harvard Business Review Press; Lê Trung Hoàng Tuyến dịch
ISBN-10(13):      9786049314827
Publisher:      Harvard Business Review Press
Publication date:      2018
Number of pages:      158
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP - LOẠI BỎ ÁP LỰC KHỎI NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN CĂNG THẲNG Là Tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề trình bày thuyết phục và giao tiếp thành công nơi công sở. Các tác giả - những chuyên gia nghiên cứu, các giáo sư kỳ cựu – sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích để có thể chiếm lấy trái tim khán giả, xoay chuyển những việc chưa ngã ngũ và “biến địch thành bạn”. Cuốn sách đưa ra các nguyên lý để được yêu mến, nhân nhượng…; 4 yếu tố thuyết phục cốt yếu; 5 kiểu ra quyết định mà các nhà lãnh đạo thường thể hiện

Book owner:      hoant