BookLibrary
Trò chơi tư duy = Thinkertoys : Sổ tay thủ thuật tư duy sáng tạo
Title:      Trò chơi tư duy = Thinkertoys : Sổ tay thủ thuật tư duy sáng tạo
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003329-30
Authors:      Michael Michalko ; Hải Đăng dịch
ISBN-10(13):      9786047723966
Publisher:      Thế giới
Publication date:      2017
Edition:      Tái bản lần thứ 1
Number of pages:      575
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Với hàng trăm gợi ý, thủ thuật, mẹo vặt, chuyện kể và câu hỏi, cuốn sách chia sẻ những giải pháp sáng tạo mà các bạn có thể áp dụng cho những vấn đề của mình, từ những vấn đề thông thường nhất cho đến những vấn đề hiếm gặp

Book owner:      HuyenTTT2