BookLibrary
Trí thông minh cảm xúc for dummies
Title:      Trí thông minh cảm xúc for dummies
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003564-65
Authors:      Steven J. Stein; Thảo Hạnh dịch
ISBN-10(13):      9786049717475
Publisher:      Lao động; Công ty sách Thái Hà
Publication date:      2018
Number of pages:      448
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức ró hơn cảm xúc của bạn, điều chỉnh cảm xúc của bạn tốt hơn, khai thác các kỹ thuật giao thiệp với người khó tính, dùng sự đồng cảm để cải thiện mối quan hệ của bạn ở nhà và nơi làm việc

Book owner:      hoant