BookLibrary
Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ : Tiểu thuyết
Title:      Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ : Tiểu thuyết
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003570
Authors:      Ryu Murakami; dịch: Trần Thị Chung Toàn, Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Hạnh Vân
ISBN-10(13):      0
Publisher:      Lao động
Publication date:      2010
Number of pages:      519
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover