BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Nguồn cội
Title:      Nguồn cội
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003685-6
Authors:      Dan Brown; Nguyễn Xuân Hồng dịch
ISBN-10(13):      9786045994351
Publisher:      Lao Động. Công ty Sách Bách Việt
Publication date:      2017
Number of pages:      711
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Nội dung cuốn sách này xoay quanh việc trả lời hai câu hỏi về bản chất của con người, thứ nhất là "Chúng ta đến từ đâu?" và "Chúng ta đang đi về đâu?"

Book owner:      HuyenTTT2