BookLibrary
Nghệ thuật PR bản thân : 10 cách giúp bạn chia sẻ ý tưởng sáng tạo và được mọi người chú ý
Title:      Nghệ thuật PR bản thân : 10 cách giúp bạn chia sẻ ý tưởng sáng tạo và được mọi người chú ý
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003295-6
Authors:      Austin Kleon; Cẩm Chi dịch
ISBN-10(13):      8936066700726
Publisher:      Alphabooks; Thế giới
Publication date:      2016
Number of pages:      227
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover