BookLibrary
Lối tắt không ngoan : Cách những kẻ đột phá, nhà đổi mới và thần tượng tăng tốc thành công
Title:      Lối tắt không ngoan : Cách những kẻ đột phá, nhà đổi mới và thần tượng tăng tốc thành công
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003376-7
Authors:      Shane Snow; Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Hải Đăng dịch
ISBN-10(13):      9786049225178
Publisher:      Kinh tế
Publication date:      2017
Number of pages:      272
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover