BookLibrary
Lãnh đạo = Harvard Business Review - On Leadership : Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả
Title:      Lãnh đạo = Harvard Business Review - On Leadership : Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003549-53
Authors:      Harvard Business Review Press; Tuyết Quỳnh dịch
ISBN-10(13):      9786049314834
Publisher:      Harvard Business Review Press
Publication date:      2018
Number of pages:      204
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều phối và định hướng doanh nghiệp của bạn. Cuốn sách đưa ra những góc nhìn khoa học hết sức thú vị về các yếu tố tâm lý làm nên tài lãnh đạo; Cập nhật những nhận thức và kỹ năng kiểm soát bản thân mới nhất cho những người đã, đang và sẽ trở thành lãnh đạo của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại mới. Cùng với những bài viết theo từng chủ đề chuyên sâu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù để làm chủ khả năng giao tiếp và lãnh đạo của bạn.

Book owner:      hoant