BookLibrary
Không bao giờ là đủ = Never enough : Donald Trump và cơn khát thành công
Title:      Không bao giờ là đủ = Never enough : Donald Trump và cơn khát thành công
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003389-90
Authors:      Michael D'Antonio; Trương Ánh Nguyên, Lê Hà dịch
ISBN-10(13):      9786045869949
Publisher:      Tổng hợp
Publication date:      2017
Number of pages:      477
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover