BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực
Title:      Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003691-2
Authors:      Vĩ Nhân; Hân Ngọc dịch
ISBN-10(13):      9786049762987
Publisher:      Văn học
Publication date:      2018
Number of pages:      415
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Tại sao bạn không xuất sắc? Bởi vì bạn vẫn chưa thực sự thay đổi bản thân nhưng lại ép mình phải thành công, vì thế bạn mãi mãi không biết mình có thể xuất sắc thế nào

Book owner:      HuyenTTT2