BookLibrary
Đời quảng cáo = My life in advertising
Title:      Đời quảng cáo = My life in advertising
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003391-2
Authors:      Claude C.Hopkins ; Nguyễn Hạo Nhiên & Phạm Quốc Khánh dịch
ISBN-10(13):      9786049224997
Publisher:      Kinh Tế TP.HCM
Publication date:      2017
Edition:      Tái bản lần thứ 2
Number of pages:      220
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Đời Quảng Cáo là một trong những tác phẩm hiếm hoi chứa đựng tất cả cảm hứng lẵn kiến thức thực tiễn. Không được viết bởi nhà lý thuyết gia: Tác giả là người tổng hợp lại các nguyên lý còn được áp dụng đến tận ngày nay. Sách không là câu chuyện tưởng tượng: Tác giả đã thực sự bị mẹ từ mặt, phải nhịn đói để theo đuổi đam mê rồi trở thành người tiên phong trong ngành quảng cáo

Book owner:      HuyenTTT2