BookLibrary
Đổi Mới Sáng Tạo = Harvard Business Review - On Innovation : Sáu quan niệm sai lầm trong phát triển sản phẩm
Title:      Đổi Mới Sáng Tạo = Harvard Business Review - On Innovation : Sáu quan niệm sai lầm trong phát triển sản phẩm
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003544-48
Authors:      Harvard Business Review Press; NC Titi dịch
ISBN-10(13):      8935251404326
Publisher:      Harvard Business Review Press
Publication date:      2018
Number of pages:      195
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Cuốn sách là tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề đổi mới sáng tạo. Nhóm tác giả vẫn luôn nhận thấy lý do mà các công ty hoạt động lâu năm thất bại trong việc đổi mới là vì những nhà quản lý không có những công cụ tốt giúp họ hiểu về thị trường, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn nhận viên, tổ chức đội ngũ và phát triển chiến lược. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những công cụ đó

Book owner:      hoant