BookLibrary
Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi : nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số
Title:      Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi : nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003566-67
Authors:      Vinalink, RIO Creative
ISBN-10(13):      9786049710056
Publisher:      Lao động
Publication date:      2018
Number of pages:      226
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Giới thiệu tổng quan về digital marketing, sáng tạo ý tưởng, lập kế hoạch digital marketing, các kênh digital marketing phổ biến và nội dung trong digital marketing

Book owner:      hoant