BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Content hay nói thay nước bọt : Bí quyết thành công của Content creator
Title:      Content hay nói thay nước bọt : Bí quyết thành công của Content creator
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003688-90
Authors:      MediaZ
ISBN-10(13):      9786047761234
Publisher:      Nxb Thế Giới
Publication date:      2019
Edition:      Tái bản
Number of pages:      310
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

 Content Hay Nói Thay Nước Bọt đem đến các định nghĩa đầy đủ và dễ hiểu, các ví dụ thực tế trực quan, các bài tập thực hành cụ thể nhằm giúp cho người đọc có cái nhìn cơ bản nhất, định hướng rõ hơn về ý tưởng sáng tạo và giúp bạn xây dựng đúng content ngay từ đầu

Book owner:      HuyenTTT2