BookLibrary
Chiến lược = Harvard Business Review On strategy : năm áp lực cạnh tranh làm nên một chiến lược
Title:      Chiến lược = Harvard Business Review On strategy : năm áp lực cạnh tranh làm nên một chiến lược
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003539-43
Authors:      Harvard Business Review Press; Phạm Khuyên dịch
ISBN-10(13):      8935251404364
Publisher:      Harvard Business Review Press
Publication date:      2018
Number of pages:      236
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Chiến lược, từ lâu, đã được coi như mạch nguồn sự sống mà nếu thiếu nó, các doanh nghiệp hoặc không thể tạo được dấu ấn trên thị trường, hoặc sẽ sụp đổ. Thế nhưng, ở rất nhiều tổ chức kinh doanh, chiến lược vẫn luôn bị nhầm lẫn với vô vàn những thuật ngữ về tăng trưởng và phát triển khác. Thông qua HARVARD BUSINESS REVIEW ON STRATEGY - CHIếN LƯỢC: NĂM ÁP LỰC CẠNH TRANH LÀM NÊN MỘT CHIẾN LƯỢC, bạn đọc sẽ biết “Chiến lược là gì?”, những ngộ nhận và cả những thông tin “giác ngộ” về nó, từ đó vạch ra chiến lược chuyên biệt cho tổ chức của mình: Phân biệt công ty bạn với các đối thủ cạnh tranh; Vạch ra một tầm nhìn cho một tương lai không chắc chắn; Tạo nên những đại dương xanh cho thị trường chưa được kiểm chứng; Phân bổ các nguồn lực từ sớm; Làm rõ quyền ra quyết định để quyết định nhanh hơn, dứt khoát hơn

Book owner:      hoant