Intermediate Japanese 1 – 2

We have 73 guests and no members online

03347120
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
704
3029
7484
3333148
34681
56953
3347120

Your IP: 10.23.0.200
Server Time: 2018-01-24 06:57:27

Request Here

Intermediate Japanese 1 – 2

Intermediate Japanese 1 – 2

Main  books

新日本語の中級 本冊 = Shin Nihongo no Chukyu : Main Textbook

4883191613

Author: AOTS. – 10th ed.

Publisher: H. : Khoa học và Công nghệ, 2009. – 308tr. ; 26cm.

ISBN: 4883191613

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6 A638

 

Shin Nihongo no Chukyu : Bản dịch tiếng việt

4883193136

Author: AOTS. Publisher: - H. : CTCP Kiến Thức Vàng, 2009. – 202tr. ; 26cm.

ISBN: 4883193136

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6 A638

 

AOTS. – 新日本語の中級 文法解説書ベトナム語訳 = Shin nihongo no Chukyu : Giải thích văn phạm bằng tiếng việt.

4883193160

Author: AOTS. – H. : CTCP Kiến Thức Vàng, 2009. – 130tr. ; 26cm.

ISBN: 4883193160

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6 A638

 

Reference books

みんなの日本語初級II, 本册 : Minna no Nihongo

4883191036

Author: Shōkyū II, Honsatsu.

Publisher: Tōkyō : Surīē Nettowāku, 1998. – 247tr. ; 26cm.

ISBN: 4883191036

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6 S559

 

Minna no Nihongo II -Reading = みんなの日本語初級II 初級で読める トピック25 Author: Akiko, Makino. – 8.

9784883191857

Publisher: Jpn : スリーエーネットワーク, 2008. – 89tr. ; 26cm + with 解答&教師用ガイド.

ISBN: 9784883191857

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6K756

 

Minna no Nihongo II – Translation & Grammatical Notes = みんなの日本語 初級II翻訳.文法解説 英語版

9784883191086

Author: スリーエーネットワーク. – 12.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 2007. – 167tr. ; 26cm. –

ISBN: 9784883191086

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6K756

 

Minna no Nihongo II – Sentence Pattern Workbook = みんなの日本語II 文型練習長 : 書いて覚える

9784883192038

Author:  Etsuko, Hirai. – 9.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 2007. – 176tr. ; 26cm.

ISBN: 9784883192038

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6 E852

 

Minna no Nihongo II – Grammar Workbook = みんなの日本語初級II 標準問題集

9784883191406

Author: スリーエーネットワーク. – 12.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 1999. – 66tr. ; 26cm + with 解答.

ISBN: 9784883191406

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6M665

 

Basic Kanji Book Vol. 2 : 基本漢字500

Basic Kanji Book Vol 2

Author:  Kano, Chieko. – 4. – Bonjinsha, 2009. – 262tr. ; 30cm

Library code: FSE (04 photo)

Call number: 495.6K165

 

日本語能力試験直前対策N1文字・語彙・文法 = Nihongo nōryoku shiken chokuzen taisaku enu ichi moji goi bunpō

9784336052841

Author: 日本語能力試験問題研究会編.

Publisher: Tokyo : Kokushokankōkai, 2010. – 161 p. ; 25 cm. + answer booklet.

ISBn: 9784336052841

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6N691

 

日本語能力試験模試と対策N1 = Nihongo nōryoku shiken moshi to taisaku enu ichi

9784872177435

Author:  JLPT研究会著;アスク出版編集部編.

Publisher: Tokyo : Asukushuppan, 2010. – 151 p. ; 25 cm + 2 CD, Answer booklet.

ISBN: 9784872177435

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6S556

 

パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1 : 問題の「型」に慣れれば正解がわかる = Patānbetsu tettei doriru nihongo nōryoku shiken enu ichi : mondai no kata ni narereba seikai ga wakaru

9784757419094

Author: Shun’ya Nishikuma…[et.al].

Publisher: Tokyo : Aruku, 2010. – 211 p. ; 25 cm. + 2CD.

ISBN: 9784757419094

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6P294

 

Internet Resources

1.    http://momo.jpf.go.jp/jlpt/home.html  : Tìm hiểu về Kỳ thi này

2.    http://www.kanji-a-day.com : Luyện thi cho các cấp độ Năng lực Tiếng Nhật

3.    http://kanjisite.com  : Luyện thi cấp độ  2,3,4

4.    http://www.nhk.or.jp/lesson/: Cùng nhau học tiếng Nhật của đài truyền hình trung ương Nhật Bản –NHK

5.    http://japanest.com/forum  : Tìm hiểu các loại về văn hóa của Nhật

6.    http://nhatban.net : Thông tin về Nhật Bản

7.     http://studyjapanese.net  : Kho dữ liệu học Tiếng Nhật

8.    http://n-lab.kir.jp/library/mondaidb/index.html   : Trao đổi cách luyện thi Tiếng Nhật

 

 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости